top of page

Το Τμήμα

Φυσιογνωμία Τμήματος

Φυσιογνωμία του Τμήματος

Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βρίσκεται στη Λάρισα, στην περιοχή Γαιόπολις και είναι ένα από τα εννέα ομώνυμα Τμήματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Σκοπός του Τμήματος Νοσηλευτικής είναι να ετοιμάσει Νοσηλευτές, οι οποίοι να παρέχουν υψηλής ποιότητας νοσηλευτική φροντίδα υγείας και να προάγουν, να προστατεύουν, να διατηρούν και να αποκαθιστούν την υγεία των ατόμων, των ομάδων και των πληθυσμών, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου, σωματικά, ψυχικά, γνωσιακά, πνευματικά καθώς και κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά.

Tο Τμήμα Νοσηλευτικής είναι μέλος του 

Florence Network.

Κεντρική Είσοδος Τμήματος

Οι απόφοιτοι Νοσηλευτές του Τμήματός μας:

 • Διαθέτουν υψηλό επίπεδο θεωρητικών γνώσεων και κλινικών δεξιοτήτων, απαραίτητων για την άσκηση της Νοσηλευτικής επιστήμης.

 • Είναι επιδέξιοι επαγγελματίες, ικανοί να εργαστούν αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα περίθαλψης στην Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

 • Είναι πρόθυμοι και ικανοί να συνεχίσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη με τον συνεχή εμπλουτισμό και επικαιροποίηση, τόσο των θεωρητικών γνώσεων όσο και των κλινικών δεξιοτήτων και πρακτικών μέσω της κριτικής προσέγγισης της καθημερινής κλινικής πρακτικής και της συνεχούς διεργασίας μάθησης.

 • Επιδιώκουν την ανάπτυξη της Νοσηλευτικής επιστήμης, στο βέλτιστο κλινικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.

Πολιτική ποιότητας

Διασφάλιση ποιότητας

 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής  είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και για  την αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις πρακτικές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τις διεθνείς οδηγίες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και τις κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ.

 

Η δέσμευση προς την πολιτική ποιότητας αφενός απορρέει από τους στόχους του Τμήματος Νοσηλευτικής και κατ’ επέκταση του ίδιου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην αναγνώριση της υποχρέωσής του για δημόσια λογοδοσία και αφετέρου ενισχύεται από  τη βούληση  για  συνεχή πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο διεθνές εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η  πολιτική ποιότητας βασίζεται στις ανθρωπιστικές αρχές και το  σεβασμό των δικαιωμάτων του πολίτη σύμφωνα με τα θεσπισμένα από τους Διεθνείς Οργανισμούς, τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τα συνταγματικά Δικαιώματα του Πολίτη.

Το Τμήμα Νοσηλευτικής λειτουργεί με βάση τους κανόνες δεοντολογίας για την έρευνα, τη διδασκαλία, τα πνευματικά  δικαιώματα και την ακαδημαϊκή συμπεριφορά των μελών του όπως και της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το Τμήμα θεωρεί απαράδεκτη την οποιαδήποτε διάκριση που σχετίζεται με τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα, την ιδεολογία, τις επιλογές  του προσωπικού  βίου, τη θρησκεία και οποιαδήποτε νόμιμη κοινωνική αντίληψη και πρακτική και χαρακτηρίζει ανεπίτρεπτη την άσκηση οποιασδήποτε μορφής βίας.

Anchor 1

Εγκαταστάσεις

Το Τμήμα Νοσηλευτικής στεγάζεται στο κτίριο της Σχολής Επιστημών Υγείας

στον χώρο του κτιριακού συγκροτήματος Γαιόπολις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

στη Λάρισα.

Οι χώροι του κτιρίου αναπτύσσονται σε δύο ορόφους συνολικής δομημένης επιφάνειας περίπου 4.200m2.

Σε ένα κτιρίο τύπου ανοικτού – ακτινωτού με κεντρικό αίθριο αναπτύσσονται αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, γραφεία καθηγητών, αμφιθέατρα και υπόγειος χώρος αρχείου.

Οι αίθουσες και τα αμφιθέατρα είναι εξοπλισμένα με εποπτικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες διδασκαλίας και να φιλοξενήσουν επιστημονικές συναντήσεις. Επίσης, διαθέτουν ασύρματο και ενσύρματο δίκτυο.

​Το κτίριο αποτελεί κόσμημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και είναι ένα σύγχρονο κτίριο, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της τρέχουσας εκπαιδευτικής αναγκαιότητας.

Επίσης, ο περιβάλλων χώρος έχει διαμορφωθεί έτσι, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του χώρου στάθμευσης και πρασίνου.

 

 

 

IMG_20220115_120606.jpg
IMG_20220115_120428.jpg
image of the buildings
image from the back side of central building
Computers

Επιπρόσθετα στο κτίριο του Τμήματος Νοσηλευτικής υπάρχει και μια αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξοπλισμένη με 18 ηλεκτρονικούς υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας για την κάλυψη των αναγκών των μαθημάτων της Πληροφορικής στην υγεία.

Το κτίριο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του οικοδομικού κανονισμού για την εξυπηρέτηση των Ατόμων με Ανάγκες σε δημοσία κτίρια, με ράμπες πρόσβασης, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά του κτιρίου, ειδικές θέσεις στους χώρους των αμφιθεάτρων, ειδικούς χώρους υγιεινής και δύο ανελκυστήρες. Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι πλήρως προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία.

pedestrian road with ramp
ramp
Anchor 2

Εργαστήρια

 

 

Στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Π.Θ. λειτουργούν επτά (7) εκπαιδευτικά και ερευνητικά Εργαστήρια.

1. Εργαστήριο Διαταραχών Αναπνευστικού Συστήματος (ΦΕΚ 3892/Β΄/14-09-2020, Διευθύντρια: Καθηγήτρια Φωτεινή Μάλλη).

Το συγκεκριμένο Εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, συμβουλευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο των Αναπνευστικών Νοσημάτων και της Πνευμονολογίας. Στο Εργαστήριο λειτουργούν οι επιμέρους ειδικές μονάδες:

 • Μονάδα λειτουργικού ελέγχου της Αναπνοής-Οξυγονοθεραπείας-Μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού.

 • Μονάδα Πνευμονικής Εμβολής 

2.Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής (ΦΕΚ 1158/Β’/26-03-2021, Διευθύντρια: Καθηγήτρια Ιωάννα Παπαθανασίου). 

https://customer-first.wixsite.com/conulab2 

Το συγκεκριμένο Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Νοσηλευτικής στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινοτικής Νοσηλευτικής. Στο Εργαστήριο λειτουργούν οι παρακάτω επί μέρους ειδικές μονάδες:

 • Μονάδα Κατ’ Οίκον Νοσηλευτικής Φροντίδας

 • Μονάδα Σχολικής Νοσηλευτικής

 • Μονάδα Κοινωνικής Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής

 • Μονάδα Αγωγής και Προαγωγής Υγείας

3. Εργαστήριο Εκπαίδευσης & Έρευνας στη Φροντίδα Τραύματος & Ασφάλεια Ασθενή (ΦΕΚ 1158/Β’/26-03-2021 και ΦΕΚ 1523/Β’/15-04-2021, Διευθύντρια: Καθηγήτρια Μαρία Μαλλιαρού).

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές, και ερευνητικές ανάγκες σε αντικείμενα που αφορούν την φροντίδα τραύματος και την ασφάλεια ασθενή.

Trauma Care Lab - Trauma Care lab (uth.gr)

4. Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας - Ανοσοποίησης Ενηλίκων (ΦΕΚ 4024/Β’/21-09-2020, Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Παπαγιάννης).

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Δημόσιας Υγείας, της Πρωτογενούς Πρόληψης, της Ανοσοποίησης της κοινότητας ειδικών ομάδων ενηλίκων και επαγγελματικών ομάδων εργαζομένων, όπως αυτή εφαρμόζεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ενήλικες, σακχαροδιαβητικοί, ασθενείς με καρδιοπάθειες, ασθενείς με πνευμονοπάθειες, ρομά, φοιτητές επαγγελμάτων υγείας, εργαζόμενοι σε δομές υγείας, εμβόλια ταξιδιωτικής ιατρικής).

5. Εργαστήριο Βιοηθικής και Δεοντολογίας (ΦΕΚ 2207/Β’/06-05-2022, Διευθύντρια: Καθηγήτρια Άννα Μαυροφόρου).

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Δεοντολογίας, Επαγγελματικής Νομοθεσίας και Βιοηθικής, την επιμόρφωση νοσηλευτών και άλλων λειτουργών των κλάδων υγείας, τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων, την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων, εκθέσεων καθώς και την πραγματοποίηση
δημοσιεύσεων και εκδόσεων με σκοπό την ενημέρωση του προσωπικού που ενδιαφέρεται για τη Δεοντολογία, την Επαγγελματική Νομοθεσίας και τη Βιοηθική.

6. Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας του Ανθρώπου (ΦΕΚ 2321/Β’/12-05-2022, Διευθύντρια: Επίκουρη Καθηγήτρια Ουρανία Κώτσιου).

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσιολογίας - Παθολογικής Φυσιολογίας του Ανθρώπου.
Στο εργαστήριο λειτουργούν οι παρακάτω επί μέρους ειδικές μονάδες:

 • Μονάδα Κλινικής Φυσιολογίας

 • Μονάδα Πειραματικής Φυσιολογίας και Κλινικών εφαρμογών

7. Εργαστήριο Κλινικής Νοσηλευτικής (Διευθυντής: Επίκουρος Καθηγητής Ευάγγελος Φραδέλος).

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της Κλινικής Νοσηλευτικής. 

 Στο εργαστήριο λειτουργούν οι κάτωθι επί μέρους ειδικές μονάδες:

 • Μονάδα Ολιστικής Φροντίδας

 • Μονάδα Κλινικής Προσομοίωσης

panoramic view of the laboratory
bottom of page